Kontron Spo2 Sensor

Product Details

Kontron compatible spo2 sensor

Compatible models: Kontron: 7138,7840,7845,Minimon 7137 and 7337,Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon.

All types:

U429-1AL Adult Finger Clip for Kontron Spo2 Sensor,3m

U429-1BL Adult Silicone Soft Tip Kontron Spo2 Sensor,3m

U429-1CL Pediatric Finger Clip Kontron Spo2 Sensor,3m

U429-1DL Pediatric Silicone Soft Tip Kontron Spo2 Sensor,3m

U429-1EL Infant Silicone Soft Tip Kontron Spo2 Sensor,3m

U429-1FL Neonatal Wrap Kontron Spo2 Sensor,3m

U429-1GL Neonate Y-Type Kontron Spo2 Sensor,3m

U429-1HL Adult Ear Clip Kontron Spo2 Sensor,3m

U429-1IL Veterinary Tongue Clip Kontron Spo2 Sensor,3m

201604291009504365488.jpg


201604291011250923171.jpg

Feedback